محاسبه تابع انتقال سیستم قدرت تک ماشینه

محاسبه تابع انتقال حلقه باز و حلقه بسته سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بی نهایت از مدل سیمولینک متلب انجام شده است.


40,000 تومان خرید

مدل هفرن فيليپس به عنوان مدل پايه براي مطالعات ديناميکي نوسانات فرکانس پايين محسوب مي‌شود.در مدل سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بی نهایت، ماشين توسط يک امپدانس سري و يک ادميتانس موازي به شينه بي نهايت وصل مي‌شود و بالطبع پارامترهاي اين مدل وابسته به سيستم خواهند بود.مدل فضای حالت از سیستم بدست آمده است.در سیستم قدرت با مدل توضیح داده شده، توسط مقادیر ویژه ماتریس Af می­توان پایداری دینامیکی را مورد بررسی قرار داد.پس ازرسم بلوک دیاگرام سیستم در محیط سیمولینک متلب و کدنویسی ام فایل جهت بدست آوردن ضرایب K می توان تابع انتقال حلقه باز سیستم قدرت SMIB در نقطه کار نامی را بدست آوریم. پس از اجرا ماتریس های Aو B و C و D سیستم بدست می آید.سپس با دستورات داده شده میتوان تابع انتقال کلی از سیستم را با توجه به ماتریسها محاسبه کرده ایم.


40,000 تومان خرید
اگر سوال یا مشکلی در خرید از سایت دارید، لطفا ویدیوی راهنمای خرید از سایت را ببینید یا پاسخ سوالات متداول را بخوانید.

محصولات تصادفی

نکات عملی کار با رگولاتورهای خطی

در این کتاب شما با طراحی مدار و نکات عملی انتخاب و شماتیک رگولاتورهای خطی و انواع آن آشنا می شوید

اقتصاد به زبان ساده

تشریح مفاهیم و اصول علم اقتصاد به زبان ساده بهمراه بررسی وضعیت اقتصاد ایران و موضوعات انتخابی علم اقتصاد

مدرک وزارت علوم

نظرات درباره محاسبه تابع انتقال سیستم قدرت تک ماشینه